Zakres świadczonych usług obejmuje zarówno badania jak i leczenie.

BADANIA:

 • wykrywanie zeza i niedowidzenia
 • badanie na synoptoforze (kąta zeza, stopnia widzenia obuocznego)
 • badanie widzenia stereoskopowego
 • badanie ostrości wzroku do dali i bliży
 • badanie ortoptyczne pod kątem trudności szkolnych
 • przesiewowe badania ortoptyczne w szkołach i przedszkolach

TERAPIA:

 • leczenie niedowidzenia (ćwiczenia pleoptyczne)
 • leczenie zaburzeń obuocznego widzenia (ćwiczenia ortoptyczne)
 • ćwiczenia jednoczesnej percepcji
 • ćwiczenia fuzji – ćwiczenia zakresu fuzji
 • ćwiczenia widzenia stereoskopowego i koordynacji wzrokowo – ruchowej
 • ćwiczenia ruchomości mięśni gałek ocznych
 • ćwiczenia konwergencji (zbieżności oczu)
 • ćwiczenia rehabilitacyjne aparatu ruchowego oczu przed i po zabiegu operacyjnym w różnego rodzaju zezach
 • nauka dzieci i ich rodziców technik i zasad ćwiczeń wykonywanych w domu

CENNIK:

 • Badanie ortoptyczne (diagnoza, omówienie i zalecenia terapii domowej) – 200 zł
 • Rehabilitacja ortoptyczna i pleoptyczna (indywidualna) – 100 zł
 • Rehabilitacja ortoptyczna (dwoje dzieci) – 80 zł od pacjenta