Wiemy jak ważna jest wczesna profilaktyka oraz diagnostyka różnego rodzaju zaburzeń wzroku u dzieci, dlatego oferujemy szeroki wachlarz zarówno badań jak i ćwiczeń. Badania i ćwiczenia ortoptyczne przeprowadzane są na specjalistycznym sprzęcie, terapia dobierana jest w sposób indywidualny do potrzeb każdego pacjenta.

Iwona Słotwińska – dyplomowana ortoptystka, pedagog z zakresu pedagogiki zarządzania oraz edukacji przedszkolnej z terapią pedagogiczną.

Członkini Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej.

Od kilkunastu lat zajmuje się diagnozą i rehabilitacją zaburzeń widzenia obuocznego i ruchomości gałek ocznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w szpitalu na oddziale okulistycznym, w Centrum Okulistyki Dziecięcej, w Przedszkolu Specjalnym dla Dzieci Słabowidzących, w Poradni Leczenia Zeza i Niedowidzenia.

Od 2009 roku prowadzi własny Gabinet Ortoptyczny. Pracuje również jako nauczyciel i wykładowca.

Systematycznie doskonali swój warsztat pracy i podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez uczestnictwo w kursach, szkoleniach z zakresu pedagogiki i ortoptyki.

Anita Mroczek – dyplomowana ortoptystka. Ukończyła ortoptykę oraz studia magisterskie z fizjoterapii na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Kwalifikacje zawodowe zdobywała m. in. w szpitalu dziecięcym na oddziale okulistycznym, gabinetach ortoptycznych oraz w przedszkolu integracyjnym dla dzieci z obniżoną sprawnością widzenia.
Należy do Polskiego Towarzystwa Ortoptycznego im. Prof. Krystyny Krzystkowej oraz do Stowarzyszenia „Fizjoterapia Polska”.

Zajmuje się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia i zaburzeń widzenia obuocznego oraz rehabilitacją pacjentów z dysfunkcjami mięśni gałkoruchowych i po operacjach zeza.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.